Please Wait...

MNB
0

På Landsdelsorkesterforeningens (LOF) årsmøde i maj 2018 besluttede LOF’s bestyrelse at nedlægge LOF ved årets udgang. Nedlæggelsen sker som et led i strategien om at samle de danske ensembler, orkestre og operainstitutioner. Serviceaftaler, abonnenter mm. flyttes derfor til DEOO per 1. januar 2019.

DEOO vil være i tæt dialog med de fem landsdelsorkstre, som med oprettelsen af DEOO nu tager endnu mere ansvar for arbejdet med den levende scenekunstmusik.

DEOO vil gerne benytte lejligheden til at takke de fem bestyrelsesformænd i LOF for deres indsats.

Photo: Nikolaj Lund

Kontakt DEOO

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner

Vartov, Farvergade 27A 2 sal, 1463 København K Danmark
Tlf.: (+45) 5129 1379
Email: kontakt@deoo.dk
CVR: 38523120