Please Wait...

asbjorn
0

En ny brancheorganisation inden for den levende musik i Danmark er nu en realitet: Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, forkortet DEOO, afholdt i slutningen af april måned generalforsamling i Odense og er nu klar til at igangsætte sine aktiviteter.

DEOO har på nuværende tidspunkt 22 medlemmer, som blandt andre tæller flere landsdelsorkestre, basisensemblerne, herunder Aarhus Jazz Orchestra, en række specialensembler, fx Concerto Copenhagen, militærorkestrene og et antal operakompagnier fordelt over det meste af landet. Fælles for medlemmerne er, at de modtager årlige offentlige tilskud til deres virksomhed.

Hvorfor DEOO?

Formålet med den nye organisation er at styrke den klassiske musik, jazzen og anden kompositionsmusik i Danmark og arbejde for større synlighed og bedre vilkår for medlemsinstitutionerne.

Formand Finn Schumacker udtaler: ”I det fysiske møde mellem optrædende og publikum er der en særlig energi, som spiller på alle sanser og gør oplevelsen intens og nærværende. Derfor er den levende musik en uundværlig del af vores kulturliv, og DEOO’s medlemmer leverer netop levende musik af høj kvalitet i hele landet.

Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at samle ensembler og institutioner inden for kompositionsmusikken i Danmark i en organisation, som skal være med ved bordet, når vores tilskudsgivere træffer beslutninger om opgaver og finansiering. Vores område er kendetegnet ved et meget engageret publikum og stor kreativitet, når det gælder at finde nye måder at gøre vores musik relevant.

DEOO’s medlemmer giver hvert år et meget stort antal koncerter og forestillinger for både børn og voksne. Samtidig har vi et kæmpe netværk af uddannelsesinstitutioner, koncertarrangører, festivaler, andre kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder og organisationer. Disse ressourcer vil vi sætte i spil på tværs af medlemskredsen til gavn for institutionerne og deres koncertaktiviteter.”

Hvordan kommer DEOO til at arbejde?

DEOO’s mærkesag bliver at bringe politikere, myndigheder, institutioner og publikum sammen i den fortsatte udvikling af musiklivet. Vi vil derfor gå i dialog med alle parter med fokus på

  • at sikre fortsat adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge
  • at arbejde for de bedst mulige udviklingsbetingelser for musikken som kunstform
  • at sikre optimal ressourceudnyttelse gennem aftaler og overenskomster
  • at samle erfaringer og inspiration fra udlandet med fx publikumsudvikling og digitale medier

Som arbejdsgiverorganisation får DEOO et tæt samarbejde med sine søsterorganisationer i Sverige og Norge, Svensk Scenkonst og Norsk Teater- og Orkesterforening, og DEOO forventes desuden optaget i PEARLE, Performing Arts Employers Associations League Europe.

DEOO’s bestyrelse består af:

Finn Schumacker, formand og musikchef ved Odense Symfoniorkester
Katrine Ganer Skaug, næstformand og ensemblechef for Esbjerg Ensemble
Eric Enstrøm, kasserer og repræsentant for de tre militærorkestre i Danmark
David Riddell, kunstnerisk leder af Aarhus Sommeropera 
Kristian Rahbek Knudsen, musikchef ved Aarhus Symfoniorkester
Jesper Lützhøft, kunstnerisk leder for Athelas Sinfonietta

Yderligere oplysninger:

Finn Schumacker, formand, tlf. 40366924
Asbjørn Keiding, sekretariatsleder i LandsdelsOrkesterForeningen, tlf. 51291379

Fik du læst?

Eyvind Vesselbo overtager posten som formand for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO) efter dagens ekstraordinære generalforsamling, der blandt andet også bød på vedtagelse af nye vedtægter.
Regeringens udspil til nyt forsvarsforlig for 2018-2022 forventes at indeholde et forslag om nedlæggelse af et af de jyske musikkorps. DEOO mener, at besparelsen er helt unødvendig, da den er mikroskopisk i forhold til de store beløb, der skal findes i forhandlingerne.
Saving...

Kontakt DEOO

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner

Vartov, Farvergade 27A 2 sal, 1463 København K Danmark
Tlf.: (+45) 5129 1379
Email: kontakt@deoo.dk
CVR: 38523120